Er dere en familie som trenger ekstra assistanse i hverdagen?
Dersom dere søker kommunen om BPA og får tilslag på søknaden kan dere som foreldre fungere som arbeidsledere og velge de assistentene dere ønsker skal avlaste dere. Dere vil kunne bestemme når assistentene skal komme på jobb og hvilke assistenter dere ønsker hjelp av. Dere velger hvem som skal være arbeidsleder. Vi AMBIO Helse vil hjelpe dere og bistå 24 timer i døgnet ved behov.

 

Hva er det vi hjelper til med?

  • Avlastning i hverdagen
  • Hjelp til påkledning og stell, hygiene
  • Følge til barnehage/skole
  • Bli med på reiser og ferie
  • Leke og aktivisere barnet etter deres behov
  • Være med på matlaging
  • Trening

 

Vi kan hjelpe til med å gjennomføre intervju av assistenter sammen dere, vi ansetter og vi lager en god turnusplan som fungerer for både dere og assistentene. Vi har lang erfaring med oppsett av turnus som holder seg innenfor lovverket.

 

AMBIO Helse er ISO-sertifisert – vi har orden og gode rutiner. Vi bruker vaktsystemet minvakt.no som er et enkelt og elektronisk system for kontroll og registrering av timer i en turnus.

 

Ring 22411702 i dag for å høre hva vi kan hjelpe dere og deres barn når det gjelder assistanse eller fyll ut skjemaet nedenfor med din forespørsel så kontakter vi deg!

Send forespørsel