Ambio Helse solves problems within healthcare

Taking care of the sick and those in need of assistance is among the most important tasks in our society. The need for for skilled healthcare workers is increasing by the hour. Vi in Ambio Helse helps countys, employers and patients

AMBIO Helses Kvalitets- og HMS politikk

AMBIO Helse er en privat aktør som bistår offentlig helsevesen.

Vi skaffer dyktige vikarer til kommuner og sykehus som mangler personell, vi har ansatt erfarne spesialister som kan bistå i særlig utfordrende oppgaver, og vi gir opplæring og overføring av kompetanse.

Vi skal forebygge person- og helseskader og overholde lover og forskrifter som myndigheter setter til vår virksomhet.

Vi vil prioritere miljøaspekter ved alle aktiviteter og tjenester som selskapet har mulighet for å kontrollere og påvirke. Selskapet vil stadig forbedre effektiviteten av sitt kvalitetsstyringssystem gjennom effektiv anvendelse av kvalitets- politikk, kvalitetsmål, revisjonsresultater, analyse av data, korrigerende og forebyggende tiltak og gjennom ledelsens gjennomgåelse.

Vi skal fremme en forståelse av våre oppdragsgiveres behov, sammen med en kultur for trivsel og gode arbeidsforhold blant egne ansatte for å tilfredsstille oppdragsgivers forventninger.

Ordentlig og profesjonell

Samtidig er vi opptatt av etikk. Våre ansatte skal ha det bra, og vi skal ha ordnede arbeidsforhold og tydelige avtaler som bidrar til langsiktig samarbeid.

Da vi både har personell fra andre land, og arbeider i mange forskjellige kommuner i Norge, opparbeider vi oss kunnskap om gode rutiner og ”beste praksis”. Denne erfaringen bruker vi til å bedre våre egne tjenester, og videreformidler til våre oppdragsgivere om de ønsker det.

Økende Behov

Politikerne ønsker høyere standard og flere enerom. Samtidig begynner den store etterkrigsgenerasjonen å bli pensjonister. SSB mener derfor at ressursbruken i helsevesenet kommer til å måtte øke mye de neste tiårene.

Eksempler

Våre ansatte stiller opp og leverer kvalitet og omsorg innenfor en rekke helserelaterte oppgaver. Arbeidet varier fra vikartjenester på sykehjem til opplæring av kursing av eksterne.

Kontakt oss gjerne for en prat om hvordan AMBIO Helse kan bidra i din kommune eller din bedrift.

Vår visjon

AMBIO Helse – bedre liv! Bedre liv for brukere og ansatte i helse- og omsorgssektoren